Het basisprotocol Sport werd aangepast aan de huidig geldende coronamaatregelen.

Deze kan je nalezen via https://www.sport.vlaanderen/media/16547/basisprotocol-sport.pdf of via document in bijlage.

 

Verder werd door het college beslist dat de kleedkamers en douches in de sporthal (en andere openbare gebouwen) niet meer mogen gebruikt worden.

De deuren zijn bijgevolg dan ook op slot.

 

Met dank voor de strikte opvolging.