Protocol COVID 19

Beste Moeviters,


We blijven de evolutie van de pandemie elke dag voor jullie opvolgen.

Vandaar deze update (27 november 2021)!
Het basisprotocol Sport werd aangepast aan de huidig geldende coronamaatregelen.

Deze kan je nalezen via https://www.sport.vlaanderen/media/16547/basisprotocol-sport.pdf of via document in bijlage.

Verder werd door het college beslist dat de kleedkamers en douches in de sporthal (en andere openbare gebouwen) niet meer mogen gebruikt worden.
De deuren zijn bijgevolg dan ook op slot.

Met dank voor de strikte opvolging.


Sport en beweging zijn heel belangrijk, niet alleen voor onze gezondheid maar ook ons geestelijk en sociaal welzijn. Daarom hebben de verantwoordelijken van de sportsector er ook op aangedrongen mensen geleidelijk weer meer kansen te geven om zich sportief uit te leven. Toch moeten we er samen voor zorgen dat de sportwereld niet de aansteker van een nieuwe coronapiek wordt.

Daarom vragen we alle sporters (en ook alle ouders of begeleiders die de kinderen naar de sporthal brengen) om nog steeds de geldende regels te volgen en niet op zoek te gaan naar achterpoortjes of trucjes om die regels te omzeilen. Doe dat voor je eigen gezondheid, maar ook voor de gezondheid van je medesporters en alle andere mensen met wie je in contact komt.

Sporten is belangrijk, maar niet belangrijk genoeg om onze gezondheid op het spel te zetten.

ONS PREVENTIEPROTOCOL ZAL AANGEPAST WORDEN IN FUNCTIE VAN DE GELDENDE VEILIGHEIDSMAATREGELEN BIJ DE START VAN HET SEIZOEN 2021-2022.
TOT DAN BLIJVEN DE HUIDIGE MAATREGELEN VAN KRACHT!

We zullen nog een hele tijd met het coronavirus moeten leven. Willen we actief blijven dansen, zullen we maatregelen moeten blijven nemen om de verdere verspreiding of nieuwe opflakkeringen van het virus te vermijden. Sommige vragen die specifiek op dans gericht zijn, hebben nog geen duidelijk antwoord, of hebben de toetsing met de experten van GEES nog niet doorstaan. Het blijft daarom belangrijk om ons gezond verstand te gebruiken.

VEILIGHEIDSMAATREGELEN
De veiligheid van lesgevers, deelnemers en begeleiders (lesgevers, medewerkers, ouders of vrijwilligers) is een basisvoorwaarde. We streven naar een optimaal evenwicht tussen enerzijds veiligheidsoverwegingen en anderzijds de sociaal-culturele noden: nood aan dans en beweging, nood aan contact, zorg voor de gemeenschap,…

Deze richtlijnen gelden voor alle sporters (Kids, jeugd en volwassenen) die, tijdens de periode waarin social distancing van kracht blijft, deelnemen aan de danslessen!

Voorlopig (op datum van 15 augustus) kan ons programma (zie elders op de site) volledig zoals gepland uitgevoerd worden. Alle lessen gaan door in grote zalen (fuifzaal H@mbiance en GO! Sporthal) zodat er voldoende afstand tussen de dansers kan verzekerd worden.

ORGANISATIE:

Vooraf inschrijven via de website is verplicht! Op die wijze houden we het aantal
deelnemers beheersbaar, en verzamelen we de nodige gegevens van de deelnemers. Dit is
belangrijk in het kader van contact tracing bij een vaststelling of vermoeden van corona. We
doen dit per groep en conform de principes van de GDPR.
Voor nieuwe leden die tijdens de open-deur-week een kennismakingsles willen
volgen is vooraf inschrijven verplicht!
Cash betalen kan nog, maar om de wachtrijen bij de inschrijvingstafel te
vermijden vragen we om zo veel mogelijk vooraf te betalen via overschrijving.
Zo ben je ook zeker van je plaats!

De juiste bedragen vind je op onze website

– We hopen ook op jullie begrip als sommige lessen niet stipt kunnen aanvatten of stoppen.
Het plaatsen, eventueel ontsmetten en opbergen van materiaal kan iets meer tijd vragen
(geldt vooral voor de lessen PowerFit/PowerStep/PowerCore).

– Voor de lessen waarbij grondoefeningen gedaan worden brengt iedereen zijn eigen badhanddoek mee.

Aankomst:

– Kom niet te vroeg naar de les (wacht eventueel in auto/buiten) en ga meteen na de
activiteit weer naar huis.
– Bij het betreden van de zaal worden de handen ontsmet (tafel inkomhal sporthal)
– De dansers, wachten in de gang (met mondmasker!) op een veilige afstand van elkaar en
betreden één voor één de dans/sportruimte. Ook bij het verlaten van de zaal wordt
voldoende afstand gehouden.
– Ouders zetten hun kinderen af aan de sporthal ongeveer 5 minuten voor aanvang van de les en halen ze onmiddellijk na de les weer af op de parking. Bij zeer jonge kinderen wordt er verondersteld dat de ouders wachten tot de kinderen in de zaal zijn onder toezicht van de lesgeefster!
– Bij geen enkele les worden toeschouwers of ouders toegelaten. Enkel voor de allerkleinsten
(3de kleuter en 1ste leerjaar) die voor een eerste keer de lessen volgen mag één ouder per kind de eerste lessen bijwonen (geen broertjes of zusjes!).
Ze volgen ook de geldende veiligheidsvoorschriften (mondmasker verplicht en voldoende afstand houden).
Voor de ouders: laat je kinderen thuis nog naar het toilet gaan.
De toiletten in de GO! sporthal kunnen enkel in noodgevallen gebruikt worden.
De toiletten in de fuifzaal blijven gesloten!

Volg de richtlijnen van de organisatie:

Er zijn geen toeschouwers toegelaten in de zaal!
Uitzondering wordt gemaakt voor de derde kleuterklas en het eerste leerjaar zoals hierboven vermeld.
– Zorg dat je steeds voldoende afstand houdt van de andere deelnemers in de zaal.
– Voor de ouders: informeer je kind(eren) over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en
zorg dat ze altijd de aanwijzingen van de begeleiding opvolgen.
– Na het sporten: vertrek zodra je klaar bent. Blijf niet nodeloos hangen rond de sporthal om
te socializen.

Specifiek voor sporthal Meulenbroek: bij gebruik van de zalen is een aangepast sportschoeisel voorgeschreven. De sportzaal mag niet worden betreden met schoenen die buiten reeds gedragen werden!
Zolang alle douches en kleedkamers niet optimaal kunnen gebruikt worden, zijn ook volgende verplichtingen van kracht in de sporthal:
– Sporters komen in sportkledij naar de sporthal.
– Iedere sporter (ook de kinderen) brengt een sportzak/-tas mee om de buitenschoenen in op
te bergen.

Algemene hygiënemaatregelen: overal, in elke fase, voor iedereen

 • Was regelmatig je handen met water en zeep of ontsmet ze.
 • Droog ze met papieren doekjes of een droogtoestel, niet met een gedeelde handdoek.
 • Hoest of nies in een papieren zakdoekje.
 • Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan.
 • Vermijd fysiek contact met anderen. Houd minstens 1,5 m afstand.
 • Geef of aanvaard geen zoen, knuffel, hand, schouderklopje of high five.
 • Gebruik alleen je eigen handdoek en drinkbus.
 • Gedeeld materiaal (gewichten, circles, tubes …) reinig en desinfecteer je best zelf met wegwerpdoekjes of ontsmettingsspray.
 • En vooral: GEBRUIK JE GEZOND VERSTAND!
 • Mondmaskers zijn verplicht voor iedereen boven de 12 jaar van zodra je de sporthal betreedt tot in de zaal!
 • Tijdens de les zijn ze niet verplicht.
 • Kinderen tot 12 jaar (tot en met het zesde leerjaar – basisschool) moeten geen rekening houden met 1,5m afstand en mogen contact hebben met elkaar tijdens het dansen. Let wel: vermijd contact, en hou afstand tussen de verantwoordelijke en de kinderen.
 • Sport niet en blijf thuis als je symptomen hebt die op COVID-19 kunnen wijzen, zoals een grieperig gevoel, koorts, hoesten, kortademigheid, neusloop of ongewone vermoeidheid. Ga pas weer sporten als het mag van je arts;
 • Sport ook niet als een huisgenoot symptomen heeft of positief getest heeft op het virus.
 • Heb je verhoging gehad van je lichaamstemperatuur en ben je weer koortsvrij? Rust nog even lang als het aantal dagen dat je koorts had. Na bv. 3 dagen koorts, mag je nog 3 dagen niet sporten, vanwege het gezondheidsrisico.
 • Indien je zelf in een risicogroep denkt te zitten en heb je twijfels, dan kan je best advies vragen aan je huisarts.Communicatieverantwoordelijken:

Onze lesgeefsters zijn de aanspreekpunten en zullen de afspraken met jullie overlopen tijdens de lessen (zie programma)

Ingang en uitgang van de zaal:

 • Spiegelzaal sporthal Meulenbroek:
  Ingang: de nieuwe inkom voetbalzaal (blauwe zaal)
  Uitgang: nooduitgang spiegelzaal
 • Blauwe zaal sporthal Meulenbroek:
  Ingang: de nieuwe inkom voetbalzaal
  Uitgang: nooduitgang achteraan
 • Groene zaal sporthal Meulenbroek:
  Ingang: de nieuwe inkom voetbalzaal (blauwe zaal)
  Uitgang: nooduitgang terrein 3
 • Go! Sporthal in beweging:
  Inkom: inkomhal aan de parking
  Uitgang: nooduitgang terrein 3
 • Fuifzaal H@mbiance:
  Inkom: inkomhal CC Jan Tervaert
  Uitgang: nooduitgang naast de toog

!!! Kan nog aangepast worden. We volgen de richtlijnen van de autoriteiten.

Team Moevit
Hilde, Nancy, Sofie, Katrien, Ruth, Chloë, Annemie, Martine, Lucien & Quinten